Egenberedskap når det er strømløst

Stort sett fungerer det meste som det skal i Norge. Vi er vant til at viktig infrastruktur som vi er avhengig av for at samfunnet skal rulle og gå er på plass. Når strømmen går eller vannet forsvinner blir vi på den andre siden ekstremt sårbare. Strøm har blitt en så viktig del av hverdagen vår at vi har blitt helt avhengig av den i nesten alt vi gjør. Så hva gjør vi da når strømmen blir borte? Og hvordan kan vi forberede vår egenberedskap best mulig?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nylig lansert en kampanje for egenberedskap ved krisesituasjoner. Hovedmålet med kampanjen er at enkeltpersoner skal ha tenkt gjennom hva de for eksempel gjør om strømmen blir borte over lang tid.

primusFoto: Pia Bråthen

Det å sørge for stabil strømforsyning i Ringerike og Hole er et samfunnsoppdrag vi i Ringerikskraft tar på største alvor. God sikkerhet og leveringskvalitet er det aller viktigste for oss, og vi er stolte av en oppetid på 99,98 %. Strømbrudd kan imidlertid alltid inntreffe, og vi har full forståelse for de ulempene som oppstår når strømmen blir borte. Tipsene til egenberedskap er på ingen måte noen hvilepute for vårt arbeid, men det kan kanskje bidra til å minske noen av ulempene om uhellet først skulle oppstå.

- Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt, sier Cecilie Daae i DSB. Vi mener dette er et viktig sitat å være bevisst. Når uhellet først er ute så er vi gode alene, men best sammen.

Vær beredt

Så hva gjør vi egentlig når oppvarmingen streiker, komfyren er kald og kveldsmørket senker deg? Finnes det noen måte å være bedre rustet til å håndtere bortfall av noe som vi til vanlig er helt avhengig av? Og er det virkelig nødvendig i Norge å ha et reservelager stående?

Noen ting det er lurt å tenke over:

 • hvordan varmer du opp huset om strømmen blir borte?
 • hva skal du spise om varmekildene forsvinner?
 • har du vann fra brønn? Hva gjør du om pumpen ikke virker?
 • hva gjør du når det er strømløst og kveldsmørket kommer?
 • hva gjør du når du trenger å holde deg oppdatert på nyheter, men radioen går på strøm og mobilbatteriet går tomt?

 Noen tips ved langvarige strømbrudd:

 • ha kjøleskap og fryser lukket så langt det lar seg gjøre slik at varene holder lenger
 • ved, gass eller parafin til alternativ oppvarming
 • en grill eller et kokeapparat til oppvarming av mat
 • ha tilgang på noen tørrvarer og hermetikk med lang holdbarhet
 • batterier, batteribank og mobillader til bilen
 • en radio som går på batteri
 • lommelykt, stearinlys, fyrstikker og batterier

Glem heller ikke de rundt deg. Er det noen som kan trenge din hjelp?

Ønsker du flere tips? Ta en titt på sikkerhverdag.no/egenberedskap

Kan smartere strømbruk gi lavere nettleie?

Da strømmen så smått begynte å komme til privathjem på begynnelsen av 1900-tallet bestilte de fleste ei pære på kjøkkenet, og det var det. Det er vanskelig å forestille seg i dag som strømmen er en så vesentlig og nødvendig del av hverdagen vår - det er svært lite vi gjør som ikke er avhengig av strøm.