Driftsmeldinger

Pågående feil i nettet

Her finner du alle meldinger om pågående feil i nettet i Ringerike og Hole.
Er du kunde i Nore vil du få beskjed via SMS inntil videre.

Akkurat nå har vi ingen pågående feil. Følg med på disse sidene hvis du opplever problemer, vi oppdaterer jevnlig når det skjer noe

Planlagte strømutkoblinger

Melde feil

Vi får automatisk beskjed når det er høyspentfeil i nettet vårt. Opplever du problemer som ikke er nevnt her? Vakttelefonen vår er åpen døgnet rundt, sånn at du alltid kan komme i kontakt med driftssentralen.

Ringerike og Hole: 32 12 24 20

Nore: 32 74 50 70

Får du ikke varsler på mobilen ved strømstans? Logg inn på Min side og registrer mobilnummeret ditt. 

Kompensasjon ved strømbrudd

Vi jobber alltid for at alle kundene våre skal ha strøm til enhver tid. Leveringssikkerheten vår er på 99,98 %, men så lenge den ikke er på 100 % har dessverre noen kunder vært rammet av strømbrudd. 

Har du hatt strømbrudd i minst 12 timer sammenhengende? Da har du rett på kompensasjon fra oss. Beløpet som du kan få avhenger av hvor mange timer du hadde sammenhengende strømbrudd. Har du hatt flere påfølgende strømbrudd regnes de som sammenhengende om du ikke har hatt normal strømforsyning minst 2 timer mellom avbruddene. 

  • 12-24 timer: 600 kroner
  • 24-48 timer: 1400 kroner
  • 48-72 timer: 2700 kroner
  • 72+ timer: 1300 kroner i tillegg for hver påbegynte 24-timersperiode 

Husk at du må sende inn kravet ditt innen 3 måneder etter du har fått strømmen tilbake. Søknaden må komme fra personen som er registrert som kunde hos oss. Vi tar imot og kontrollerer søknader løpende. Når kravet er godkjent, vil vi trekke fra beløpet på neste nettleiefaktura.


Søknad om kompensasjon kan også sendes som brev. Vi trenger da å få vite navnet ditt, adresse, kundenummer og tidspunkt for når strømmen ble borte og når den kom tilbake. Brevet sendes til:
Ringerikskraft Nett, Postboks 522, 3404 Hønefoss hvis du er kunde i Ringerike og Hole.
Nore Energi, Sentrum 2, 3630 Rødberg hvis du er kunde i Nore. 

Har du en avtale med utkoblingsklausul har du ikke rett på kompensasjon. Ta kontakt med oss om du er usikker på hva som gjelder deg.