Elsikkerhet er viktig å huske på i hverdagen. Er du klar over at du er ansvarlig for å se etter og vedlikeholde ditt elektriske anlegg? Og vet du hva du kan gjøre for å unngå feil og farlige situasjoner? Her deler vi nyttig informasjon gjeldende din elsikkerhet og hvilket ansvar du har. Bla deg gjennom ansvaret du har som boligeier, leietaker eller borettslag og sameier nedenfor.

Elvett

Feil bruk av elektrisk utstyr og feil i det elektriske anlegget er to vanlige årsaker til boligbrann i Norge. Hva kan du gjøre for å unngå dette?

 • Lad telefoner, pc og andre dingser når du er våken og har oversikt - og trekk ut laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk
 • Slå av kokeplater umiddelbart etter bruk - og installer gjerne en komfyrvakt som en ekstra sikkerhet
 • Ha alltid oversikt når du bruker vaskemaskin, tørketrommel eller vifteovner
 • Dekk ikke til varmeovner
 • Trekk ut støpsel til kaffetrakter og lignende utstyr, eller monter en tidsbryter.
 • Kontroller at lyspærer har god lufting og ikke er for sterke - de kan avgi mye varme
 • Røykvarsleren din kan redde liv - husk å bytte batteri hvert år. 
 • Få hjelp av en elektriker til å installere nok faste stikkontakter - overdrevent bruk av skjøteledninger øker brannfaren. Bruk alltid faste stikkontakter til ting som bruker mye strøm, som ovner og hvitevarer. 
 • Har du elbil? Husk at det ikke er lov å lade den jevnlig på vanlig stikkontakt. Vi anbefaler en ordentlig hjemmelader, den er både sikrere og lader bilen din raskere. 

Mitt elektriske anlegg

Visste du at det er eier og bruker av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at anlegget tilfredsstiller de forskrifter og krav som gjelder?

Boligeier

Som boligeier må du sikre at anlegget blir vedlikeholdt og at det ikke brukes eller kobles elektrisk utstyr som kan skade liv eller eiendom. Er du ikke fagperson selv, betyr det at du må ta hjelp av en elektroinstallatør for å gjøre ettersyn og utbedringer. 

Ved installasjon av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg skal du alltid få en samsvarserklæring fra den som har utført arbeidet. Dette er viktig dokumentasjon, som må oppbevares slik at den et lett tilgjengelig ved fremtidige endringer, salg av boligen eller ved kontroll fra det lokale eltilsyn.

Leietaker

Leietakere har også et ansvar for det elektriske anlegget - og det er å melde fra til boligeier om du oppdager feil eller mangler.

Du har også ansvar for å vedlikeholde det elektriske utstyret i boligen, som TV, lamper og hvitevarer. 

Borettslag og sameier

borettslag og sameier er det styre som ansvarer for elsikkerheten i fellesarealer, og her gjelder samme regler som for bedrifter og deres ansvar for elsikkerhet.

I den enkelte leiligheten har du som eier derimot samme ansvar som andre boligeiere.

 

Hvordan finner jeg en godkjent elektroinstallatør?

For å få utført elektrisk installasjon i din bolig trenger du hjelp av en autorisert og registrert elektroinstallatør. Alle godkjente installatører kan søkes opp i elvirksomhetsregistreret til DSB.

Gjør det selv

Det meste elektriske arbeidet som gjøres i hjemmet må utføres av en godkjent installatør, men det er noe du selv kan gjøre. Husk å alltid bruke fagfolk hvis du føler deg usikker. 

Dette har du lov til å gjøre selv:

 • Skifte dekselet for koblingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke den veggfaste delen.
 • Montere og skifte varmeovner med bevegelig ledning og støpsel.
 • Koble til eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25A, med og uten jording.
 • Koble til eller skifte topolede skjøteledninger og apparatledninger til og med 16A, med og uten jording.
 • Koble til og reparere lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledninger, samt brytere på ledningen.
 • Koble til og skifte lamper som henger i takkrok o.l., tilkoplet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller "sukkerbit", dersom ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen, slik at kontakene eller tilkobling ikke belastes fysisk.
 • Skifte andre lysarmaturer i tørre rom med isolerende gulvdekke.

Det lokale eltilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE) har som oppgave å redusere antall ulykker og skader knyttet til elektrisk utstyr og anlegg. DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og drives på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som en del av oss i Ringerikskraft Nett. 

I Ringerike og Hole samarbeider DLE med Infratek Elsikkerhet for å foreta tilsyn på elektriske anlegg. Skal det utføres tilsyn, skal du får et orienteringsbrev med tidspunkt og informasjon direkte fra Intratek. Ved tilsyn skal de alltid ha med seg legitimasjon og en fullmakt fra oss i Ringerikskraft Nett til å gjennomføre tilsynet.
I Nore er det Ringerikskraft Nett avdeling Nore (tidligere Nore Energi) som sender ut orienteringsbrev og gjennomfører tilsyn. 

Hva er det DLE gjør?

 • Kontroll av elektriske installasjoner og utstyr i private boliger. Samtidig informerer de om elsikkerhet i hjemmet
 • Informasjons- og opplysningsvirksomhet i skoler, lag og foreninger
 • Kontroll med omsetning av elektrisk utstyr for å sikre at det oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
 • Revisjon og verifikasjon av virksomheter.
 • Kontroll og oppfølging av elektroinstallatørenes arbeider.
 • Bistå eiendomsmegler med opplsyninger om heftelser på boliger.
 • Bistå i brannetterforskning.
 • Oppfølging av ulykker med elektrisk årsak. 

Har du spørsmål? Send din henvendelse til:
dle@ringeriks-kraft.no hvis du bor i Ringerike og Hole
dle@nore-energi.no hvis du bor i Nore

 

Elsikkerhet for bedrifter

Elektriske anlegg hos bedrifter skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav, og det er eier av anlegget som har ansvar for at det blir gjort nødvendig ettersyn og vedlikehold. Alle virksomheter plikter å ha et internkontrollsystem som beskriver rutiner, sjekklister, avviksbehandling og fremdriftsplaner for å sikre at anlegget er vedlikeholt. Husk at internkontrollen for det elektriske anlegget skal være en del av det daglige arbeidet.

Risikovurderinger og aktivitet skal dokumenteres på en lettforståelig måte, og det er lurt å ha en avtale med en installatør for å gjøre en mer inngående kontroll av elanlegget jevnlig. 

Ofte er det slik at man ikke nødvendigvis er eier av lokalene man holder til i, eller man leier ut til andre. Ansvarsfordeling skal i begge tilfeller dokumenteres i en internkontrollhåndbok. En forståelse om hvor ansvaret begynner og hvor det slutter skal være klart for begge parter, og for tilsynsmyndighetene. Navn på ansvarshavende kontaktperson skal oppgis for begge parter.

Regelhjelp.no har mye nyttig informasjon om dette, og viser til gjeldende regler knyttet til ditt elektriske anlegg. 

Elsikkerhet i landbruket

Hjelp oss å redusere antall branner i landbruket!

I norsk landbruk har mange branner fått store konsekvenser, og i mange tilfeller har brannen utviklet seg svært raskt. En driftsbygning fra førkrigsårene kan for eksempel være overtent i løpet av 10-15 minutter. I disse brannene mister ofte mange husdyr livet. Forebygging av brann i landbruket kan skje ved enkle midler.

Noen viktige punkter å huske på:

 • Vibrasjon
  Driftsbygninger av tre beveger seg når du for eksempel bruker tungt utstyr eller kjører med traktor på låven. Disse bevegelsene kan forårsake at elektriske koblinger løser og skaper varmgang. 
 • Støv
  Det er til tider mye støv når man jobber i landbruket. Husk at støvet kan trenge inn i utstyr og forårsake krypstrømmer. Støv kan også forårsake overoppheting hvis det legger seg på for eksempel lysutstyr. 
 • Fuktighet
  Det er ofte fuktig i rom for dyr og melking. Jordfeil og varmgang i elektrisk utstyr kan forårsakes av at fuktigheten trenger inn i utstyr. Husk å aldri rette strålen fra høytrykksvasker direkte mot elektrisk utstyr.
 • Gasser
  Korrosive gasser som er i dyrerom kan trenge inn i utstyr og forårsake varmegang
 • Slag
  Det foregår mye tungt arbeid i landbruket, som kan føre til at elektriske anlegg og utstyr skades. Kombinasjonen av de ulike påkjenningene, som for eksempel både slag, støv og fuktighet gjør risikoen for at noe går galt større.

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.