Hvorfor?

Årsaken til navneendringen er et nytt myndighetskrav der nettselskap i et energikonsern ikke lenger kan ha samme eller lignende navn som morselskapet og annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet.

Nettselskapet Føie er fortsatt 100 % eid av Ringerikskraft AS.

Hva betyr det?

For deg som kunde vil ikke navnebyttet ha noen praktisk betydning annet enn at du må forholde deg til et nytt navn

Du får informasjon om strømstans fra Føie, bestiller tilknytning av strøm fra Føie, betaler nettleie til Føie og får utført el-kontroll av Føie. Formelt bytter vi ikke navn før mot slutten av året, men vi informerer deg nå slik at du skal være kjent med hva Føie er den dagen Ringerikskraft Nett ikke lenger er. Uansett hvilket navn vi har, kan du være trygg på at vår høyeste prioritet alltid vil være å levere strøm til alle våre kunder i Ringerike, Hole og Nore. 

Hvorfor har man nettselskap?

Hvorfor snakker vi om forskjell på strøm og nett, og kan ikke alt bare være et selskap?

For deg som bruker strøm er det aller viktigste at strømmen er tilgjengelig når du trenger den og at du har nok kapasitet. Og det er nettopp det nettselskapene er her for. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets infrastruktur for strømnett, og sørger for at de som selger strømmen til deg har et sted å frakte strømmen.

På jobb for nettselskapet finner du flest montører, planleggere og ingeniører. Alle med el-faglig kompetanse til å sørge for et trygt og sikkert strømnett med god leveringskvalitet for kundene. Men dette er også folk som er innstilt på å trå til om det skulle oppstå uforutsette hendelser, og hus og hjem blir mørkt.

I Norge er det flere ulike nettselskap som har monopol på nettdrift i sine geografiske områder. Føie har ansvar for lokalnettet i Nore, Ringerike og Hole.  Kraftprisen for strømmen du bruker skulle ut i konkurranseutsatt marked, og nettleien som sikrer drift og vedlikehold av infrastruktur, ble strengt regulert av myndighetene. Både for å sikre at nettselskapene ikke tar for mye betalt, og også for å sikre god leveringssikkerhet.

At nettselskapene har monopol på drift av strømnettet er en av hovedårsakene til myndighetskrav om navnebytte. Det skal være tydelig og godt kjent for kundene at monopoldriften ikke er knyttet sammen med øvrig konkurranseutsatt virksomhet i energikonsern.

Føie.no er under utvikling, men besøk gjerne siden!

Gå til Føie.no

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.