Helikopterbefaring av strømlinjer

Uke 42 og 43 skal Ringerikskraft Nett gjennomføre sin årlige kontroll av hele høyspentnettet i Ringerike, Hole og Nore med helikopter. Helikopteret vil fly i lav høyde og med lav fart over linjene.

På bildet: Bilde fra tidligere helikopterbefaring

Årets kontroll er en såkalt "toppkontroll" som er mer omfattende enn vanlig linjebefaring med helikopter. I tillegg til å fly sakte langs linjene vil helikopteret stoppe ved alle stolpene og ta flere bilder av masten fra ulike vinkler. Kontrollen vil derfor ta lenger tid enn vanlig.

Befaringen gir oss en god oversikt over tilstanden på nettet vårt og sikrer at vi kan gjøre det vedlikeholdsarbeidet som trengs for å opprettholde god levering av strøm til alle våre kunder.

Helikopteret kommer til å fly både i lav høyde og med lav fart. Hvis været tillater vil befaringen pågå hele ukene. Ved værutfordringer vil vi gjennomføre kontrollen så raskt som mulig. Har du gårdsdyr utendørs rett ved høyspentlinjene som vi trenger å ta særlig hensyn til, ta kontakt med vårt sentralbord på 32 11 96 50. NB! Vi ønsker at dere ringer oss innen fredag 15. oktober hvis dere har noe informasjon vi må ta hensyn til, slik at piloten kan planlegge turen sin.