Befarer høyspent med helikopter

19. – 21. oktober utfører Ringerikskraft Nett befaring av høyspent med helikopter. Helikopteret vil fly i lav høyde og med lav fart over linjene.

På bildet: Bilde fra tidligere helikopterbefaring

Årlig kontroll

Helikopterbefaring av høyspentlinjer utføres som en årlig kontroll i Ringerike og Hole. Befaringen gir oss god oversikt over tilstanden i nettet og en tiltaksliste for videre vedlikeholdsarbeid for å ivareta person- og leveringssikkerhet.

Flyr i lav høyde

Helikopteret vil fly i lav høyde og med lav fart over linjene. Har du gårsdrift med husdyr rett ved høyspentlinjer må du gjerne ta kontakt med prosjektleder Tor Jørgensen på tlf. 400 34 998.