Informasjon om feilsituasjonen på Vikerfjell

Fredag 11. desember ble det plutselig mørkt på Vikerfjell, noe som rammet flere av kundene våre som akkurat hadde kommet opp til hytta. Det ble igangsatt omfattende feilrettingsarbeid, men vi oppdaget raskt at det ikke bare var et sted det var feil denne gangen.

På bildet: Feilsituasjonen på Vikerfjell desember 2020

Uvanlig værtype

Det var meldt snøfall, men ikke av den typen som pleier å skape noen større utfordringer. For selv om det ikke tåler alt, så tåler linjenettet ganske mye vær og vind. Problemet denne gangen var kombinasjonen av snøfallet, luftfuktigheten og temperaturen som gjorde at snøen som falt ned på linjene raskt frøs til is. Dette er en meget uvanlig værtype som vi ikke klarte å forutse. På Vikerfjell har vi aldri tidligere opplevd akkurat dette, og det er ytterst sjelden som vi har sett lignende i vårt nettområde.

Vekten fra isen forårsaket at et 20 år gammelt anlegg nærmest kollapset på Vikerfjell og strømmen ble derfor borte fredag kveld. Strømlinjer har en forventet levetid på minst 40 år, men som oftest 46-60 år. Det ble umiddelbart sendt montører til stedet som kunne konstatere omfattende skader, og selv om de begynte arbeidet var det ikke mulig å rette på kort tid, og arbeidet med å sikre strøm fra aggregater ble igangsatt. Lørdagen var det til sammen 13 montører fra Ringerikskraft Nett sammen med underentreprenører som var på Vikerfjell for å jobbe med feilretting.

Forebygging

For å redusere sannsynligheten for at lignende feil skal skje igjen har vi prioritert å ta en befaring av linjene og å banke vekk is fra ledninger flere steder denne uken. Dessverre rekker vi ikke å forebygge hele linjenettet, og selv der vi har vært og banket vekk is kommer problemen raskt tilbake, og derfor har vi hatt noen mindre feil grunnet isdannelser andre steder i nettet vårt. Vi hører også fra andre nettselskaper i Norge at de har samme problemer nå om dagen.

Som et forebyggende tiltak kan man ha helikopterbefaring, som dels gir en rask oversikt på hvor det ligger snø på linjene som kan risikere å fryse til is, men også for å blåse vekk snø. Vi holder dialogen med flere helikopterselskaper, men helikopterbefaringer er væravhengig og dessverre forhindrer tåke oss i å få befaring. Vi har benyttet egne droneoperatører som har kjørt befaring over deler av linjenettet og kartlagt hvor det er store isdannelser. Så fort værsituasjonen tillater det, planlegger vi en helikopterbefaring for å få full oversikt.  

Feilretting

Tilbake til Vikerfjell - vi har en rekke montører på plass som har begynt å rive ned alt som er ødelagt. Deretter skal de montere nytt utstyr i mastene. Til slutt strekker vi linjene på nytt, og kan koble på strøm igjen. Aggregatene vil gå hele tiden frem til feilrettingsarbeidet er fullført.

Helt til slutt ønsker vi å rette en stor takk til grunneierne Paal Anders Strande på Tosseviksetra, og Ole og Ole Jr. Ringerud på Ringerudsetra som har gjort alt de kan for å hjelpe oss på Vikerfjell. De har brøytet snø, tauet, informert og tilrettelagt slik at vi har kunnet gjøre vårt beste for å gi kundene våre strømmen tilbake. God alene, best sammen.