Rydding av vegetasjon langs linjer i Hole

I løpet av 2020 rydder vi vegetasjon langs høyspentlinjene i Hole for å ivareta person- og leveringssikkerhet. I ryddebeltet som er på totalt 10 meter rydder vi alt av vegetasjon. Har du pryd-, frukt- eller juletrær innenfor dette området må du varsle oss på forhånd.

På bildet: Bildet viser ryddebelte på totalt 10 meter

Hva betyr det for meg?

Om du er grunneier eller har høyspentlinjer over tomten, så betyr dette at all vegetasjon i ryddebeltet på totalt 10 meter vil bli lagt flatt. Dersom du har prydbusker, frukt- eller juletrær innenfor området, så må du melde fra på forhånd om du skal håndtere beskjæringen selv. Vi bedriver ikke profesjonell beskjæring.

Obs! Skal du utføre arbeidet selv, så må det holdes betryggende avstand til høyspentledninger.

Husk å varsle oss med en gang om du skal beskjære på egenhånd. Du kan også legge ved bilder.

Kontakt prosjektleder i Nettservice Ringerike på rogerw.hansen@nettservice.no 

Hvorfor rydder vi?

Rydding av vegetasjon langs høyspentlinjene er en del av vedlikeholdsrutinene våre, og det er nødvendig for å sikre både god leveringssikkerhet av strøm og personsikkerhet. Ryddefrekvensen på hvert 5. år og bredden på ryddebeltet er i henhold til forskrifter gitt av myndighetene.

Som følge av arbeidet vil det være noe trafikk, personell og støy langs linjene mens vedlikeholdet pågår.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.