Store skader i strømnettet og langvarig strømbrudd

Fredag 19.11 kom det vindvær med kast i stor styrke inn over nettområdet vårt i Ringerike, Hole og Nore. Den sterke vinden førte til svært mange trefall, og vi har omfattende skader på strømnettet som fortsatt berører mange av kundene våre. Vi har mannskap på jobb døgnet rundt frem til alle feil er rettet, men det vil ta tid.

Status 23.11. kl. 09.00

Ringerike og Hole, ca. 150 kunder strømløse

I Ringerike og Hole driver vi nå med feilsøking og feilretting på lavspentnettet, i tillegg til de store feilene som gjenstår på høyspentnettet. Vi har fortsatt kunder som er strømløse, og det vil ta tid å reparere linjene over alt. Vi jobber så raskt vi kan med feilretting, og vi vet at det er en stor påkjenning med langvarig strømbrudd.

I dag jobber vi blant annet med følgende:

  • Nord for Nes i Ådal – Fra Begna til Midtsetra, rydding av høyspentnettet med betydelige ressurser.
  • Ådal Vest, fra Skarrud til Ramberget – Høyspentlinje ødelagt, jobbes med å skjøte kabel.
  • Brekkebygda – Feilretting høy- og lavspentnettet.
  • Lavspentfeil i alle områder som har vært strømløse.

Følg med på driftsmeldinger for fortløpende informasjon.

Nore

I Nore driver vi nå med feilretting på høy- og lavspentnettet. Per nå forsyner vi halvparten av nettet med strøm fra Hallingdal. Det ligger mye provisoriske kabler rundt i området vårt, for å sikre strømforsyningen til så mange som mulig mens vi driver og feilretter på høyspentnettet.
Alle kunder som har vært strømløse grunnet skader på høyspentnettet skal nå ha strømmen tilbake. Nå gjenstår feilretting av lavspentnettet, samt retting av høyspentnettet permanent.

Ser du trær som ligger på linjene rundt kring? Ta kontakt med oss 32 74 50 60 fra 07.00-15.00 og ellers i døgnet driftssentralen.

Er du strømløs, men ikke på listen?

Det er flere hundre lokale feil på lavspentnettet ute hos kundene. Dersom du er strømløs i et område som ikke er nevnt i listen over eller i listen med driftsmeldinger, ber vi deg ta kontakt på 32 12 24 20. Hvis du allerede har meldt inn til oss at du er strømløs via telefon eller facebook? Da står du på listen over feiler som blir rettet fortløpende, og du trenger ikke melde inn feilen en gang til.

Viktig informasjon

  • Meld inn til 32 12 24 20 om du ser feil i nettet. Trær på linjer, ledninger på bakken, knekte stolper eller skjeve stolper o.l.
  • Hold avstand til strømlinjer på bakken! Ikke berør linjer, og ikke start med rydding/trefelling på egenhånd.
  • Er du berørt av langvarig strømbrudd? Hold fryseboksen lukket. Frysevarer kan holde opptil et døgn uten strøm dersom fryseren holdes lukket. Dersom det oppstår skader på varer som følge av strømbruddet ber vi deg kontakte forsikringsselskapet ditt.
  • Alle som har hatt strømbrudd over 12 timer har rett på kompensasjon i henhold til offentlig regulerte satser. Kompensasjonen blir automatisk utbetalt.
  • Alle høyspenttraseer ryddes i et ryddebelte på 10 meter og det ryddes regelmessig. Dette er ikke nok til å unngå skader på linjene som følge av kraftig uvær og trefall. For å unngå dette måtte ryddebeltene vært minst 40 meter og gjort store inngrep i naturen.
  • Ta vare på de rundt deg! Kjenner du noen som kan ha behov for litt ekstra hjelp og støtte i forbindeslse med strømbruddet? Ta en telefon eller dra på besøk. Har dere familie eller venner som kan støtte med litt varm mat og et sted å oppholde seg?

Vi beklager på det sterkeste de ulemper disse strømbruddene medfører for våre kunder. Vi gjør alt vi kan for at dere snart skal ha strømmen tilbake.