Velkommen Nore

I april 2020 ble Nore Energi og Ringerikskraft formelt fusjonert. Nå jobber vi oss stadig tettere sammen for å tilby gode energitjenester til alle kundene våre enten de er lokalisert i Nore eller Ringerike og Hole. Et første steg er at vi er på felles websider. I denne saken ønsker vi å gjøre deg som er ny på Ringerikskraftnett.no litt mer kjent med hvor du finner nyttig informasjon.

Velkommen inn på nettsidene til Ringerikskraft Nett. Informasjon du tidligere fant på www.nett.nore-energi.no vil du fra nå finne her. Etter fusjonen jobber vi oss sakte men sikkert sammen. Mye av informasjon er felles enten du er nettkunde i Nore eller Ringerike og Hole. Noen forskjeller er det fortsatt, og i de tilfellene har vi skrevet om det gjelder Nore eller Ringerike og Hole.

Her er linker til relevant informasjon som gjelder kunder fra Nore: