Ringerikskraft Nett tilbyr flere ulike nettjenester. Skal du gjøre endringer i ditt elektriske anlegg, eller vil få hjelp til å fjerne en mast eller et tre? Ta kontakt med oss i dag! 

Tilknytning og endring av eksisterende anlegg

Skal du bygge et nytt hus eller gjøre endringer hjemme som krever forsterkning av ditt elektriske anlegg? Disse jobbene skal alltid utføres av en godkjent elinstallatør, og du som kunde må ta kontakt og bestille denne jobben fra installatøren selv. Din lokale elektriker kan hjelpe deg med mer informasjon om bestilling og utførelse av jobben.

Er du usikker på hva du trenger av endringer, eller lurer på hva dette vil koste deg? Fyll ut skjemaet nedenfor, og en av saksbehandlerne våre vil ta kontakt med deg så raskt som mulig. Vi kan fortelle deg mer om hva vi tilbyr og gi deg et prisestimat på nettjenestene våre. Husk at kostnader til installatør kommer i tillegg.

Les og last ned avtaler og leveringsvilkår for tilknytning.

Trefelling

Har du noen trær nære en eller flere strømledninger? Hvis det er fare for at ledningsnettet kan bli skadet, hjelper vi deg med trefelling. Alle henvendelser vil bli vurdert individuelt, og hvis nødvendig kommer vi på befaring. Da ser vi med én gang om vi trenger å felle trær for å sikre ledningsnettet vårt. Vi dekker kostnaden hvis vi mener at trefelling er nødvendig, ellers må du som kunde selv betale. Vurdering og befaring av saken din er alltid gratis

Bestill befaring

En saksbehandler fra oss vil ta kontakt med deg kort tid etter at forespørselen din er mottatt for å avtale befaringstidspunkt.

Fjerning av mast

Ønsker du å grave ned strømkabelen inn til huset ditt og få fjernet en eller flere master? Vi kan hjelpe deg med å utføre dette. Hvis du vil gjøre endringer, som ikke er nødvendig for nettets sikkerhet, er det du som kunde som må betale for jobben. Du kan når som helst ta kontakt for med oss for å bestille fjerning av mast eller for å få mer informasjon. 

Bestill fjerning av mast

Har du sett en mast du mener er i dårlig stand og burde byttes? Bruk gjerne skjemaet nedenfor for å gi oss beskjed, så følger vi opp saken. 

Kabelpåvisning

Skal du gå i gang med gravearbeid? Før du går i gang, er det viktig å få oversikt på hvor det ligger kabler og rør for å unngå strømbrudd og andre skader.

Geomatikk utfører kabelpåvisning for oss i Ringerikskraft Nett. Ring dem på 09146 for å gjøre en avtale.

Forespørsler

Har du spørsmål om tilknytning, vil ha hjelp til trefelling eller få fjernet en mast? Fyll ut skjemaet og en av saksbehandlerne våre vil ta kontakt med deg så raskt som mulig.