Tilknytning og endring

Som eier av nettet som leverer strøm hjem til deg, så blir nettselskapet alltid involvert ved nye tilknytninger og ved endringer som påvirker strømnettet. Her kan du lese mer om hva det er nyttig å huske på.

Bygger du hus som skal kobles til strømnettet eller skal du installere elbillader og har behov for større kapasitet? Ulike tiltak i hjemmet ditt kan utløse arbeid i strømnettet, og vi hjelper deg gjerne med informasjon og prisestimat knyttet til ditt prosjekt.

Tilkobling av hus eller bygg

Om du bygger nytt hus eller andre typer bygg som skal ha strøm, så betaler du for jobben som gjøres og utstyret som kreves for å knytte deg til strømnettet. Det er elektrikerfirmaet du benytter deg av som melder inn behovet til oss, så i utgangspunktet slipper du å gjøre noe selv. På bakgrunn av informasjonen vi mottar, så lager vi et tilbud på jobben som skal utføres. Dette tilbudet sendes direkte til deg som kunde, og anleggsbidraget må aksepteres før vi går i gang med arbeidet.

Hver enkelt tilknytning er ulik og tilbudet vi sender avhenger av flere faktorer som f.eks. avstand fra hus/bygg til tilkoblingspunkt i strømnettet, ønsket effekt opp mot kapasitet i nettet og andre nødvendige tiltak som utløses av bestillingen.

Her kan du laste ned og lese avtaler og leveringsvilkår for tilknytning

Anleggsbidrag

Dersom tilknytningen utløser noen behov for endringer eller utbygging i nettet, så er det du som kunde som finansierer dette gjennom anleggsbidraget. Anleggsbidrag er en lovregulert ordning som gjelder for alle nettselskap i Norge, og det har til hensikt at det ikke er fellesskapet som finansierer den enkeltes utbyggingsbehov. Du kan lese mer om anleggsbidrag her.

Når du først er knyttet til nettet så betaler du nettleie for levering av strømmen til deg, daglig drift og vedlikehold og 24 t beredskap. Anleggsbidrag er kostnader som utløses ved førstegangs tilknytning samt ekstra behov hos den enkelte kunde utover den daglige driften.

Be om et estimat

Du må gjerne ta kontakt å be om et estimat før du igangsetter prosjektet. For å kunne svare deg på best mulig måte ber vi deg fylle ut alle feltene i skjemaet under og gi en beskrivelse av prosjektet. Vi tar kontakt om vi har behov for ytterligere informasjon. Merk at et forhåndsestimat kan avvike fra tilbudet om installatøren senere melder inn endringer vi ikke har tatt høyde for.

Husk også at estimatet ikke inkluderer kostnader til elektrikerfirmaet du benytter deg av eller eventuelt gravearbeid for strømkabel.

Ta med strømmen i planleggingen

I dag er strøm noe de fleste av oss tar for gitt, og heller ikke det mest spennende å tenke på når man først skal i gang med bygging av hus eller hytte. For å unngå overraskelser og for å få tilknytningen til strømnettet mest mulig kostnadseffektiv, så er det fornuftig å ta med strømmen allerede i starten av planleggingen. For eksempel:

 • Korteste vei til tilknytningspunkt
 • Vite hvor det ligger eventuelle strømkabler for å unngå å måtte flytte de, eller måtte gjøre store endringer på prosjektet som følge av kabelen som blir oppdaget sent i prosessen
 • Planlegge grøft til strømkabel sammen med annet gravearbeid

Prosessen

 • Kontakte godkjent installatør (elektrikerfirma)
 • Forespørsel om estimat til nettselskap (frivillig)
 • Installatør sender forhåndsmelding til nettselskap
 • Nettselskap setter opp og sender tilbud til kunde
 • Gjennomgang av tilbud
 • Aksept av tilbud
 • Arbeidet utføres
 • Anleggsbidraget må betales før spenningssetting
 • Spenningssetting 

Frister

Fra vi mottar en forhåndsmelding til du får tilbakemelding på henvendelsen skal det gå maks 14 virkedager. Vi behandler meldingene fortløpende, og vil hjelpe deg så raskt vi har anledning.

Etter aksept av tilbud blir utførende entreprenør enige med installatøren din om dato for utføring av oppdraget.

Spenningssetting av anlegget blir først gjort når faktura er betalt. Dersom arbeidet er ferdig og utført før fakturaens forfallsdato er det derfor lurt å betale om du ønsker raskere spenningssetting.

Forespørsler

Ønsker du et estimat, eller har du spørsmål om prosjektet ditt? Send gjerne inn en forespørsel!

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.