Om Ringerikskraft Nett

Vi har som oppgave å drifte, vedlikeholde og oppgradere strømnettet i Ringerike, Hole og Nore. Over 3900 km lav- og høyspentnett ser til at strømmen blir levert til nærmere 24 100 kunder.

Nettselskap i Norge er monopolvirksomheter som drives etter de rammene som er gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Ringerikskraft Nett er en del av Ringerikskraft-konsernet.