Skogrydding langs høyspentlinjer

I år skal vi rydde vegetasjon langs våre høyspentlinjer i området rundt Åsa, Haugsbygd og mot Vågård/Hen. Prosjektet går fra mai til oktober, og arbeidet vil bli utført av TK Skog på vegne av oss. Ryddingen gjøres som en del av vedlikeholdet og er nødvendig for å ivareta leverings- og personsikkerheten. Vi regner med å rydde i området neste gang om fem år.

Kart med merket område for linjerydding 2021

På bildet: Kart over området som skal ryddes i 2021

Hva betyr dette for meg?

Om du er grunneier eller har høyspentlinjer over tomten, betyr dette at all vegetasjon i ryddebeltet på totalt 10 meter vil ryddes helt ned på bakkenivå. Dette gjelder også kvister og grener som vokser inn i ryddebeltet fra siden av. Trær utenfor ryddebeltet som vurderes til fare for strømlinjen kan også bli felt. Vi setter igjen einer og vier som elgmat. Kvist fjernes fra hager, gjerder, stier, veier og bekkefar og legges utenfor disse.  

Vi har ikke kapasitet til å drive profesjonell beskjæring av pryd- og frukttrær. Hvis du ønsker å håndtere beskjæringen selv, må du melde fra på forhånd og utføre dette før vårt ryddearbeid starter i mai. Hvis ikke blir det ryddet som vanlig. Obs! Skal du utføre arbeidet selv, må det holdes betryggende avstand til høyspentledninger. 

Har du juletreområder eller lignende under vår høyspentlinje, ber vi deg om å ta kontakt slik at vi får kartlagt dette. 

Som følge av arbeidet vil det være noe trafikk og personell langs linjene mens vedlikeholdet pågår. Dette gjelder også på private områder. 

Spørsmål?

Ta kontakt om du har spørsmål, informasjon eller behov for å gjøre avtale som kan være relevant i forbindelse med utførelse av jobben. Husk å varsle oss med en gang om du skal beskjære på egenhånd. Du kan også legge ved bilder hvis du sender en e-post. 

Spørsmål gjeldende skogryddingen tas direkte med entreprenøren TK Skog:

907 68 955 

aaby@tkskog.no